Resurse umane

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești dispune de un colectiv didactic format din 56 cadre didactice, recunoscute pentru profesionalismul și talentul pedagogic:

 • 17 educatoare,
 • 13 învățători,
 • 26 profesori.

Aceștia sunt preocupați permanent de obținerea de performanțe didactice și de perfecționarea continuă, făcând din unitatea de învățământ :

 • O școală în plină ascensiune
 • O școală ai cărei elevi au obținut rezultate remarcabile la concursurile școlare și la admiterea în licee
 • O școală recunoscută pentru activitățile extrașcolare de calitate
 • O școală care își respectă elevii și părinții, considerându-i parteneri egali în procesul instructiv-educativ

Personalul didactic:

 • profesor învăţământ preşcolar: 13 din care: gradul I: 10
 • institutori: 1
 • educatori: 13 din care:    
  • gradul I: 10
  • definitivat: 4
 • profesori învăţământul primar: 11 din care: gradul I: 12
 • învăţători: 2 din care: gradul I: 2
 • profesori învăţământul gimnazial: 26 din care:
  • doctorat: 1
  • gradul I: 12
  • gradul II: 2
  • definitivat: 8

Personal didactic auxiliar: 5

Personal nedidactic: 16

Elevi:

 • în învăţământul preşcolar: 10 grupe – 243 copii
 • în învăţământul primar: 13 clase – 321 elevi
 • în învăţământul gimnazial : 9 clase – 233 elevi

          Populaţia şcolară provine 92% din mediul urban şi 8% din mediul rural, în cea mai mare parte din familiile cu nivel mediu de trai. Elevii din mediul rural, care învaţă în şcoala noastră provin din comunele vecine şi sunt atraşi de calitatea învăţământului care se desfăşoară în şcoala noastră şi imaginea pozitivă  a şcolii de care se bucură în cadrul comunităţii.