Resurse materiale

Spaţiul de învăţământ al școlii este format din două clădiri cu o suprafaţă utilă de 2094 m2 , o Gradinita cu Program Normal Ghiocelul  si o Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga. Scoala este formata din:

  • 21 săli de clasă, dotate cu mobilier modern și table magnetice;
  • 1 laborator: chimie
  • 1 cabinet de informatică dotat 32 calculatoare si mese pentru calculatoare
  • un teren şi o sală de sport reabilitată;
  • o bibliotecă cu aproape  10.000 de volume;
  • o sala de conferinte
  • o cancelarie;
  • cabinet de psihologie;                                                       
  • birouri ale administrației;                                                                
  • grupuri sanitare reabilitate

Clădirile sunt racordate la:

Reţeaua publică de apă – canal;

Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;

Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale;

Reţeaua publică de telecomunicaţii;

Internet – 3 surse diferite