Resurse curriculare

OBIECTIVEACTIVITĂŢI
– implementarea reformei în procesul de învăţământ– aplicarea Planului cadru la nivelul şcolii prin respectarea normelor privind curriculum nucleu şi curriculum extins; – elaborarea planului managerial al activităţilor educative care să urmărească formarea sintalității colectivului de elevi,  dezvoltarea şi formarea valorilor morale, a unor sentimente, dezvoltarea personalităţii; – consilierea elevilor pentru relaţionarea şi comunicarea cu ceilalţi şi integrarea lor în viaţa socială;
– elaborarea CDŞ pe baza propunerilor Consiliului pentru curriculum şi consultarea elevilor şi a părinţilorÎn anul şcolar 2020-2021 disciplinele opţionale vor fi:   IV A,C – „Micul meu univers” VA,B-VIA,B – „Educatie ecologica si protectia mediului – Arta din deseuri” VII- VII-a A,C – „Educatie pentru sanatate” VII B – „Turismul cultural” VIII A,B – „Judetele Romaniei”
– îmbinarea tradiţiei cu spiritul inovator prin aplicarea noilor tehnici de învăţare şi evaluare– susţinerea de lecţii on-line pe platforma GSUITE a scolii
– necesitatea stăpânirii la nivel superior a unei limbi străine– asigurarea unor discipline opţionale vizând învăţarea limbii engleze la a II-a
– asimilarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţionale– navigarea pe Internet pentru completarea cunoştinţelor la clasă şi cultură generală
– prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură, pregătirea pentru testarea naţională şi olimpiadelor şcolare– organizarea unor programe de pregătire suplimentară pentru Evaluarea de la sfărșit de clasa a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a; – pregătirea elevilor capabili de performanță  
– cunoaşterea atitudinilor şi componentelor pentru dezvoltarea personalităţii şi adaptarea copilului la viaţa socială. – consilierea elevilor şi părinţilor