Istoric

150 DE ANI DE TRADITII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI A ANIVERSAT 150 DE ANI DE EXISTENȚĂ

Prof. Elena Hereș

          La sfârșit de februarie 2017, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești a marcat 150 de ani de la înființare, printr-un spectacol omagial, la Centrul Cultural „Lira” din Moinești, unde profesorii de ieri și de astăzi, elevii, părinții și reprezentanții instituțiilor locale au fost invitați la o întâlnire între generații, menită să transforme TIMPUL în ROST.

            Prestigioasă instituție de învățământ, cu un trecut istoric bogat și cu absolvenți remarcabili de-a lungul vremii, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești este continuatoarea Școlii de Fete înființată în 1867, în urma reformei învățământului dată de Al. I. Cuza (conform Îndrumarului în Arhivele Statului, județul  Bacău, vol.2, 1989).

Aceasta a funcționat pentru început de sine stătătoare într-o casă închiriată în spatele Consiliului Popular Orășenesc, apoi, la un loc cu Școala de băieți, iar din 1924 a avut un nou local de școală, construit pe strada Zorilor.

 În anul 1971 s-a construit o școală nouă, cu două nivele, iar în 1973 sala de sport, care au întregit ansamblul de clădiri, în care își desfășoară astăzi cursurile.

Şcoala este situată în municipiul Moineşti din judeţul Bacău, în apropierea centrului oraşului, în apropierea Spitalului de Urgenţă şi a Băncii Comerciale Române, pe strada Zorilor nr.8, având în circumscripţia ei un număr de 19 străzi.

 Cadrul natural deosebit de atractiv şi sănătos este realizat de către cele două parcuri amenajate prin grija primăriei: Parcul Tei şi Parcul Osoiu.

Istoria Şcolii „Ştefan Luchian” se pierde în negura timpului:

  • A fost înfiinţată în anul 1867 ca şcoală de fete
  • Şcoala îşi întrerupe activitatea în perioada 1916-1918, în primul război mondial, clădirea fiind ocupată de trupe
  • După reforma şcolară din 1948 devine Şcoala Elementară cu clasele I-VIII
  • Din anul 1956 a luat denumirea de Şcoala Elementară nr. 1 Moineşti.

Până în anul 1924 şcoala a funcţionat în condiţii grele neavând local propriu, cu spaţiu insuficient, mobilierul era puţin şi primitiv, iarna lipseau lemnele.

            Pe parcurs şcoala a început să fie dotată cu materiale didactice prin grija cadrelor şi a părinţilor sau primite prin Casa Şcolilor. Manualele erau aduse printr-un delegat, direct de la Bucureşti sau Iaşi şi erau împărţite contra cost.

Abia în anul 1924, la 57 ani de la înfiinţare s-a construit un local pentru şcoală cu 4 săli de clasă, pe actuala stradă Zorilor. Localul şcolii a servit drept loc de desfăşurare a activităţilor cultural-artistice din Moineşti la care participau locuitorii.

Datorită dezvoltării economico-sociale a oraşului şi acest local a devenit neîncăpător, în anul 1971 construindu-se unul nou, cu 8 săli de clasă şi 2 laboratoare. Spaţiul de şcolarizare s-a completat în anul 1973 cu o sală de sport şi în 1977 cu 2 ateliere-şcoală, realizate exclusiv prin contribuţia părinţilor şi implicarea doamnei director Georgeta Drumea.

Prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, din 15 decembrie 1993, Şcoala Nr. 1 va deveni Şcoala „Ştefan Luchian” după numele prestigiosului pictor român care a vizitat Moineştiul în anul 1909 pentru a-şi trata nemiloasa boală care-l dobora.

De-a lungul timpului Şcoala Nr. 1 devenită apoi „Ştefan Luchian” a reuşit să şcolarizeze un număr mare de copii din circumscripţia ei.

Fiind prima şcoală  din oraş atestată istoric, Şcoala ,,Ştefan Luchian’’ este un izvor de tradiţii şi valori culturale pe care cadrele didactice le promovează permanent   în rândul elevilor, atât prin activităţile la clasă, cât şi prin  manifestări cultural artistice, expoziţii cu obiecte de artă populară, parteneriate cu alte şcolii şi instituţii. Acestea au  impulsionat devenirea profesională  a elevilor  noştri, crescând  prestigiul şcolii atât în  comunitatea locală  cât şi pe plan naţional. A intrat în tradiţia şcolii creşterea  performanţelor profesionale  ale cadrelor didactice şi elevilor, manifestând deschidere spre valorile multiculturale şi crearea perspectivelor de şcoală europeană.