EDUCAȚIA LUCHIANĂ ÎN SPIRITUL VALORILOR DEMOCRATICE

             „Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii; el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale inţelepciunii, să-i dea treptat o viziune asupra omenirii şi de a iubi şi imita tot ce este excelent şi demn de lăudat.”      

(John Locke)

          Esențială pentru viitorul societății noastre este capacitatea profesorului de a-i îndruma pe toți elevii să învețe. Dacă dorim educație de înaltă calitate este important ca profesorii să aibă oportunitatea de a-și dezvolta competențele. Un sistem educațional și de formare continuă competitiv este acela capabil să dezvolte resursa umană prin contribuția sa la promovarea abilităților, a creativității, a inteligenței, a discernământului, a inițiativei, a originalității, a admirației valorilor, precum și la corectarea carențelor de comportament civic vizibile în spațiul public românesc. Democrația, libertatea, egalitatea, solidaritatea, demnitatea umană, spiritul tolerant, pacea socială, cooperarea, dezvoltarea, favorizarea asumării responsabilității și respectarea legilor sunt valorile asumate, respectate, promovate și dezvoltate de școala noastră. Şcoala Gimnazială ,,Ștefan Luchian” Moineşti, şcoală cu nivel de învăţământ antepreșcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, oferă educaţie iniţială de bază copiilor în vederea formării unui bagaj de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi şi competenţe necesare continuării studiilor in învăţământul liceal şi profesional. Pentru aceasta, Şcoala Gimnazială ,,Ștefan Luchian” Moineşti ajută fiecare elev să-şi cunoască şi să-și dezvolte potenţialul în funcţie de interesele, aptitudinile şi motivaţiile proprii. Dezvoltarea personală este racordată la cerinţele comunităţii şi ale societăţii, aflată într-un complex şi rapid proces de schimbare şi globalizare.
          Şcoala Gimnazială ,,Ștefan Luchian” Moineşti dezvoltă capacităţi de adaptare şi orientare a elevilor, astfel încât fiecare absolvent să devină „omul potrivit la locul potrivit”, persoană activă, responsabilă şi receptivă la nevoile societăţii. Ideea de bază a viziunii şcolii asupra educaţiei este prezentă în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Titlul I, art.2: ”promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. Prin urmare, viziunea Şcolii Gimnaziale”Ştefan Luchian”Moineşti este:

,,Școala este libertatea  de a merge ajutat și îndrumat.” (Claudiu Ovidiu Tofan)

          Misiunea școlii este reprezentată de sloganul:

,,Educația, un drept al tuturor!”

          În vederea planificării activităţii unităţii noastre, ţinând cont de calitatea educaţiei, am stabilit următoarele ţinte strategice:

Ţ1. Eficientizarea actului educaţional în vederea formării şi dezvoltării competenţelor necesare elevilor într-o societate modern;

Ţ2. Stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru dezvoltarea competenţelor;

Ţ3. Îmbunătăţirea accesului elevilor la tehnologia informaţiei şi comunicării în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare;

Ţ4. Dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale activ şi dinamic, promovarea imaginii şcolii real şi permanent.

          Și pentru că suntem o școală de prestigiu, tradiție reprezentăm pentru comunitatea locală garantul calității procesului de instruire, educare și formare a elevilor, fapt ce ne asigură garanția succesului. Nu întâmplător suntem școala ce va intra în amplul Proiect de Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian”, cu clasele I-VIII, municipiul Moinești, județul Bacău, în perioada 2017-2020 (PNDL). La sfârșitul anului 2017, edilul municipiului Moinești, dl. primar Vieru Valentin, a semnat contractul de finanțare. Felicitări!

          Păstrăm veștile bune:  două unități de învățământ din județul Bacău au fost decorate de președintele României, Klaus Iohannis. Astfel, Colegiului Naţional „Ferdinand I” din municipiul Bacău a primit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de Comandor iar Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” din municipiul Moineşti, a fost decorată cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de ,,Ofiţer”. Distincțiile au fost conferite cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc.

„A fost o ceremonie impresionantă, urmare a faptului că suntem o școală cu o anumită vechime, dar și cu elevi foarte buni, care depun eforturi mari și, mai mult decât atât, ne fac cinste la concursurile și olimpiadele școlare la care participă. Este un premiu al școlii! Este un premiu onorant, primul de acest gen în cariera noastră, un premiu care ne responsabilizează mult mai mult și ne determină să muncim și mai mult”, a declarat pentru Deșteptarea, directorul prof. Carmen Popescu.

          Mulțumesc întregului personal al școlii pentru eforturile depuse, precum și pentru spiritul de inițiativă, colegialitate și coeziune! Fie ca acest an școlar să ne aducă împliniri personale și comune, sănătate, forță și energie în fața greutăților, speranță, încredere și multe bucurii!

director,prof. Carmen Popescu