Selectie-dosare

– personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată –

Ca urmare a verificării dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea unui post pe funcţie contractuală de muncitor calificat I M-bucătar

– personal nedidactic cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată – din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești, rezultatul este:

Nr. crt. Nume și prenume Rezultat la etapa de selecție a dosarelor
1. Dorneanu Mihaela  RESPINS-lipsă Cazier judiciar, lipsa adeverinței în format standard stabilit de Ministerul Sănătății
2. Zamfir Natalia ADMIS

Afișat astăzi, 11.02.2019, ora 12.30

  Secretar comisie,

  prof. Varlam Mihaiela-Ioana