Rezultate interviu

ANUNT

Privind afișarea rezultatului obținut la interviul organizat la data de 13.12.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat -lenjereasă, studii medii, grad profesional IM – personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din

Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești.

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la interviu:   Rezultatul interviului
1. ȘOVA MARIA 80 ADMIS

Data afişării : 13 decembrie 2018

Ora afişării  : 10.30

Presedinte,

POPESCU CARMEN _________________

Secretar Comisie concurs,

OGLAN ELENA-RALUCA __________________