REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

ANUNŢ

privind rezultatele desfăşurării etapei de selecţie a dosarelor  persoanelor înscrise la concursul pentru ocuparea unui post

pe funcţie contractuală de muncitor calificat I M-bucătar

– personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată –

După parcurgerea etapei de contestații

                   Ca urmare a verificării dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea unui post pe funcţie contractuală de muncitor calificat I M-bucătar

– personal nedidactic cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată – din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești. Rezultatul este:

Nr. Crt. Nume și prenume Rezultat la etapa de selecție a dosarelor
1. Zamfir Natalia ADMIS

Afișat astăzi, 12.02.2019, ora 12.30

  Secretar comisie,

    Prof. Varlam Mihaiela-Ioana