REZULTAT FINAL

înainte de contestații

ANUNȚ

Cu rezultatul final al concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat-BUCĂTAR, studii medii, grad profesional IM-personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din Școala Gimnazială” Ștefan Luchian” Moinești

Nr.crt Numele şi pr enumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
  ZAMFIR NATALIA 90 99 95 94,66 ADMIS

Data afişării : 22 FEBRUARIE 2019

Ora afişării  : 14.00

Presedinte,

ONDU NICOLETA top”��Jc�