Planul interviului

PLANUL INTERVIULUI

stabilit pentru interviul din data de 13.12.2018 la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat – lenjereasă, studii medii, grad profesional IM-personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din

Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești

Data si ora desfășurării interviului: 13.12.2018, ora 09,00

  1.  Locul desfasurarii:

Sediul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Luchian” Moinești

  1. Modul de desfasurare a interviului:

Fiecare membru al comisiei va adresa candidatului câte o întrebare din bibliografia stabilită și va nota răspunsul urmărind criteriile de evaluare după cum urmează:

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie/30 puncte
capacitatea de analiza si sinteza/10 puncte
motivaţia candidatului /20 puncte
comportamentul în situaţiile de criză /30 puncte
iniţiativă şi creativitate /10 puncte |[(5) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|  


 Promovarea interviului

  • obtinerea unui punctaj de minim 50 puncte
  1. Modalitatea de comunicare a planului interviului
  2. prin afisare la locul desfasurarii concursului
  1. Modalitatea de comunicare a rezultatelor

–     prin afisare la sediul institutiei

Comisia de concurs:

Preşedinte: POPESCU CARMEN__________________________

Membri:  BIBIRI MARIANA___________________

              ILIE SIMONA___________________

Secretar: OGLAN ELENA-RALUCA_______________