Plan proba practica

PLANUL PROBEI PRACTICE

stabilit pentru proba practică din data de 12.12.2018 la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat-lenjereasă, studii medii, grad profesional IM-personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din

Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești

Data si ora desfășurării probei practice:   12.12.2018, ora 12,00

 1.  Locul desfășurării:
 • Sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Moinești, Libertății, nr. 22.
 1. Modul de desfășurare a probei practice:

Fiecare membru al comisiei va adresa candidatului câte o sarcină de lucru  din bibliografia stabilită, va nota răspunsul și modalitatea de efectuare urmărind criteriile de evaluare după cum urmează:

 • capacitatea de adaptare / 10puncte
 • capacitatea de gestionare a situațiilor dificile / 10puncte
 • îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice / 30 puncte
 • capacitatea de comunicare / 20 puncte
 • capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice / 30 puncte

 

Promovarea probei practice:

 • obtinerea unui punctaj de minim 50 puncte

 

 1. Modalitatea de comunicare a planului de probă practică:
 • prin afisare la locul desfășurării concursului, respectiv sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești.

 

 1. Modalitatea de comunicare a rezultatelor:

–     prin afisare la sediul instituției

Comisia de concurs:

Preşedinte: POPESCU CARMEN__________________________

Membri:  BIBIRI MARIANA___________________

ILIE SIMONA___________________

Secretar: OGLAN ELENA-RALUCA_______________