ANUNT REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Privind afișarea rezultatului obținut la proba practică organizată la data de 21.02.2019 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat-bucătar, studii medii, grad profesional IM-personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din Școala Gimnazială”Ștefan Luchian”Moinești.

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba practică:   Rezultatul interviului
1. ZAMFIR NATALIA 99 ADMIS

Data afişării : 21 FEBRUARIE 2019

Ora afişării  : 14.00

Președinte,

ONDU NICOLETA_________________

Secretar Comisie concurs,VARLAM MIHAIELA-IOANA__________________