Rezultate probă scrisă

 ANUNȚ

privind afișarea rezultatului obținut la proba scrisă la concursul organizat la data de 11.12.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de vacante de muncitor calificat, studii medii, grad profesional IM (lenjereasă) nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă:     Rezultatul probei scrise
        ȘOVA MARIA   95   ADMIS  

Data afişării : 11 DECEMBRIE 2018

Ora afişării  : 13.00

Preşedinte Comisie Concurs,POPESCU CARMEN

Secretar Comisie concurs, OGLAN ELENA-RALUCA__________________