PLANUL INTERVIULUI

PLANUL INTERVIULUI

stabilit pentru interviul din data de 22.02.2019 la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat-BUCĂTAR, studii medii, grad profesional IM- personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din Școala Gimnazială”Ștefan Luchian”Moinești

Data si ora desfășurării interviului

22.02.2019, ora 9,00

1. Locul desfasurarii

Sediul Școalii Gimnaziale”Ștefan Luchian”Moinești

2.Modul de desfasurare a intreviului

Fiecare membru al comisiei va adresa candidatului câte o întrebare din bibliografia stabilită și va nota răspunsul urmărind criteriile de evaluare după cum urmează:

Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie/30puncte
capacitatea de analiza si sinteza/10puncte
motivaţia candidatului /20 puncte
comportamentul în situaţiile de criză /30 puncte
iniţiativă şi creativitate /10 puncte |[(5) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|  


 Promovarea interviului

  • obtinerea unui punctaj de minim 50 puncte

3.Modalitatea de comunicare a planului intreviului

  • prin afisare la locul desfasurarii concursului

4.Modalitatea de comunicare a rezultatelor

–     prin afisare la sediul institutiei

Comisia de concurs:

Preşedinte: ONDU NICOLETA __________________________

Membri:  BIBIRI MARIANA___________________

             DORU LUCICA___________________

Secretar: Varlam Mihaiela-Ioana _______________