Misiune. Viziune. Ținte

MISIUNE

  1. Asigurarea unui act educaţional formativ şi informativ care să dezvolte personalităţi deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opţiuni şcolare realiste, conforme cu nevoile sociale.
  2. Identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii şi onestităţii.
  3. Dobândirea de către beneficiari a cunoştinţelor de cultură generală, formarea de capacităţi practice în vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi universale.
  4. Asigurarea unei educaţii de calitate prin creşterea profesionalismului personalului şcolii şi a managementului instituţional.

VIZIUNE

Scoala oferă elevilor bază materială modernă şi un colectiv didactic profesional care să asigure cunoştinţe, competenţe şi abilităţi competitive pe plan european, pe care să le aplice eficient în profesie şi în societate.

TINTE

Ţ1. Eficientizarea actului educaţional în vederea formării şi dezvoltării competenţelor necesare elevilor într-o societate modernă

Ţ2. Stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru dezvoltarea competenţelor

Ţ3. Îmbunătăţirea accesului elevilor la tehnologia informaţiei şi comunicării în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare

Ţ4. Dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale activ şi dinamic, promovarea imaginii şcolii real şi permanent

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *