PLANUL PROBEI PRACTICE


stabilit pentru proba practică din data de 21.02.2019 la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat-bucătar, studii medii, grad profesional IM-personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din

Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești

Data si ora desfășurării probei practice:   21.02.2019, ora 11,00

  1.  Locul desfășurării:
  2. Sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Ion Creangă”Moinești, str. Libertății, nr. 22.
  3. Modul de desfășurare a probei practice:

Fiecare membru al comisiei va adresa candidatului câte o sarcină de lucru  din bibliografia stabilită, va nota răspunsul și modalitatea de efectuare urmărind criteriile de evaluare după cum urmează:

capacitatea de adaptare /10puncte
capacitatea de gestionare a situațiilor dificile /10puncte
îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice /30 puncte
capacitatea de comunicare /20 puncte
capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice /30 puncte |[(5) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|  


 Promovarea probei practice:

  • obtinerea unui punctaj de minim 50 puncte
  1. Modalitatea de comunicare a planului de probă practică:
  2. prin afisare la locul desfășurării concursului, respectiv sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești.
  1. Modalitatea de comunicare a rezultatelor:

–     prin afisare la sediul instituției

Comisia de concurs:

Preşedinte: ONDU NICOLETA__________________________

Membri:  BIBIRI MARIANA___________________

            DORU LUCICA___________________

Secretar: VARLAM MIHAIELA-IOANA_______________